MAALINTA EPIC 3

(HAGAAJINTA JIDKA LOO MARO DARYEELKA EE BUKAAN-SOCODKA & QOYSASKOODA)

JIMCAHA (BACDA DUHUR) 25KA JUULAY 2008

2.00pm – 5.00pm

Vestry Hall, 2 Burngreave Road, Burngreave, Sheffield, S3 9DD

WAXA KA HADLI DOONA:

WAXA KA HADLI DOONA:

  1. Melba Wilson, National Director for the Delivering Race Equality Programme

  2. Kevan Taylor, Chief Executive Sheffield Care Trust

  3. Saeed Abdi, Manager, Somali Mental Health Project

  4. Rashna Hackett, Race Equality Lead: North East Yorkshire and the Humber Regional CSIP

UJEEDADA EPIC 3:

  1. HAGAAJINTA DURUUFAHA AY LA KULMAAN DADKA QAATA ADEEGGA CAAFIMAADKA MAANKA

  2. IN LAGA GARGAARO DADKA HEILTAAKA ADEEGGA MARKAY U BAAHAN YIHIIN

  3. IN LADABOOLO BAAHIYAHA IYO KUWA BULSHO EE LOO-ADEEGAYAASHA IYO QOYSASKOODA

  4. HUBINTA INAY KAALMAHA CAAFIMAADKA MAANKU BIXIYAAN ADEEG KU HABBOON BAAHIYAHA BEESHA SOMALIYEED

FADLAN KA SOO QAYB GAL QADADA IYO AQOON IS WEYDAARSI CAAFIMAADKA MAANKA KU SAABSAN FADLAN LA SOO XIDHIIDH EMMA TEL: 0114 275 8556

Logged in users of the website can add comments to this page.
Login to this site if you'd like to add a comment. Sign-up for an account if you are not currently a member.

<< | Up | >>

Print version

The content on this page was added to the website by Rohan Francis on 2008-07-01 00:36:10.
The content of the page was last modified by Douglas Johnson on 2008-07-07 22:57:35.

Follow us on Twitter @TheBMessenger

All content is copyright © Burngreave Messenger Ltd. or its voluntary contributors, unless otherwise stated, not to be reproduced without permission. If you have any comments, or are interested in contributing to the Messenger and getting involved, please contact us.

Burngreave Messenger Ltd. Abbeyfield Park House, Abbeyfield Road, Sheffield S4 7AT.
Telephone: 0114 242 0564. Email: mail@burngreavemessenger.org
Company Limited by Guarantee: 04642734
Registered Charity: 1130836

The Burngreave Messenger is a community newspaper with editorial independence, funded by the Big Lottery, Foyle Foundation, Trusthouse Charitable Foundation, the Garfield Weston Foundation, the Scurrah Wainwright Charity, local residents and our advertisers.

Help the Messenger with a donation